Soulgoodz.nl Aanbieding Nieuwsbrief

Websitebepalingen

Gebruiksvoorwaarden voor www.soulgoodz.nl

1. Website gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina (samen met de documenten die op deze pagina genoemd worden) lees je de gebruiksrechtovereenkomst (onze voorwaarden) van onze website www.soulgoodz.nl, zowel als gast of een geregistreerde gebruiker. Lees deze bepalingen zorgvuldig voordat je de site gaat gebruiken. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je automatisch akkoord met onze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verlaat onze website dan alsjeblieft.

2. Informatie over ons bedrijf

www.soulgoodz.nl is een website die geëxploiteerd wordt door Binnenste Buiten Groep, gevestigd te Nieuw-Schoonebeek (Drenthe, Nederland). We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04067424.

3.   Toegang tot onze site

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor tot intrekking of wijziging van de service op onze website zonder voorafgaande kennisgeving (Zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site niet beschikbaar is, om welke reden of op elk moment of voor elke periode dan ook.

4. Verboden gebruik

Je mag onze site alleen voor legale doeleinden gebruiken. Je mag onze site niet gebruiken wanneer het inbreuk maakt op lokaal, nationaal of internationaal recht of verordeningen of wanneer je onrechtmatige of frauduleuze doelen hebt.

Je gaat er mee akkoord je niet ongeoorloofd toegang te verschaffen en onze site niet te verstoren of schade aan te brengen aan ons apparatuur of het netwerk waarop onze site is opgeslagen of enige software die is gebruikt bij het bouwen van onze site. Wanneer je deze bepaling schendt, bega je een strafbaar feit. Wij zullen hiervan verslag uitbrengen aan de desbetreffende autoriteiten en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door vermelding van je identiteit aan hen. In geval van een inbreuk word je recht op het gebruik van onze site onmiddellijk beëindigd.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere eigendomsmaterialen, door aanslagen, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat vanwege je gebruik van onze website of het downloaden van enig materiaal van onze site (of op elke site die aan onze site is gekoppeld) kan veroorzaken.

5. Intellectuele-eigendomsrechten /Copyright

Het woord- en beeldmateriaal op deze site valt onder het copyright van Soulgoodz.nl of van derden en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Soulgoodz.nl worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd.

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat er op is gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten blijven voorbehouden.  

Je mag één exemplaar afdrukken of downloaden vanaf onze website voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik. 

Je mag het papier of digitale kopieën van alle materialen die je hebt geprint, gekopieerd of gedownload via onze site niet wijzigen. Handelsmerken, kopierechten of andere eigendomskennisgevingen moeten altijd intact blijven. Je mag geen afbeeldingen, illustraties, foto's, video- of audio-opnames los van begeleidende tekst gebruiken.  

Onze status (en die van elke geïdentificeerde distributeurs) als die van de auteurs die wordt gebruikt op onze site moet altijd worden erkend.  

Je mag geen materialen van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie van ons of onze licentiehouders. Elke ongeoorloofde download, kopie of wijziging van de inhoud van onze site kan in strijd zijn met de wetgeving, waardoor wij genoodzaakt kunnen worden juridische stappen te gaan nemen.   

6. Verantwoordelijkheid voor geplaatst commentaar

Wij zijn niet verantwoordelijk voor commentaar of andere materialen die worden geplaatst op onze site zijn. Daarom zijn wij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor gevolgen die voortvloeien uit commentaren geplaatst door een bezoeker van onze site.

7. Site onderhoud

Wij werken onze site regelmatig bij en de inhoud kan daarom op elk gewenst moment wijzigen. Toch kan het zijn dat gegevens op onze website verouderd zijn, wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.  

8. Onze aansprakelijkheid

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan je via links op onze website kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

9. Informatie over jou en je bezoeken aan onze site

Wij verwerken informatie over jou in overeenstemming met ons privacybeleid. Via onze website, ga je akkoord met deze verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens correct zijn.  

10. Linken naar onze site

Je mag linken naar onze site, mits je dat op een manier doet die eerlijk en legaal is. Het mag onze reputatie niet aantasten of er profijt van trekken. Je mag geen link plaatsen dat enige vorm van samenwerking of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen bestaat.

Je mag geen link van ons plaatsen op een site die geen eigendom van je is.  

Als je gebruik wilt maken van materiaal op onze website anders dan hierboven vermeld, neem dan contact met ons op via info@soulgoodz.nl.

11. Links vanaf onze website

Op onze site vind je ook links naar andere sites en bronnen die worden geleverd door derden, deze koppelingen worden uitsluitend ter informatie geleverd. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites en kunnen geen verantwoordelijkheid hiervoor nemen of voor elk verlies of beschadiging die kunnen ontstaan door jou gebruik van deze sites.  

12. Wijzigingen

Onze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze site bevat altijd de huidige voorwaarden. Controleer de site voor de wijzigingen, omdat ze wettelijk bindend voor je zijn. 

De laatste bijwerking van deze voorwaarden vond plaats in december 2009.  

14. Contact

Wanneer je je zorgen maakt over materiaal dat wordt weergegeven op onze site, neem dan contact met ons op via info@soulgoodz.nl.

Dank je wel voor het bezoeken van onze site.